Logo MyVBD Map MyVBD Map

Witaj na myVBDmap

Logo MyVBD Map

myVBDmap to interaktywna platforma dla lekarzy weterynarii do udostępniania w czasie rzeczywistym danych epidemiologicznych i klinicznych dotyczących niektórych głównych chorób przenoszonych przez wektory psów, takich jak babeszjoza, dirofilarioza skórna, nicienie sercowe, leiszmanioza i borelioza z Lyme.

Poniżej znajduje się stale aktualizowana mapa, która przedstawia obecną sytuację epidemiologiczną. Możesz zobaczyć na niej, w których regionach dana choroba jest najbardziej rozpowszechniona. Zapytaj swojego lekarza weterynarii o więcej informacji na temat zapobiegania i leczenia chorób przenoszonych przez takie wektory jak kleszcze, pchły, komary i inne.

Wybierz chorobę

Legenda mapy Autochtoniczne* Zawleczone** Nieznane***
* Przypadki autochtoniczne dotyczą zwierząt mieszkających na terenach endemicznych lub zwierząt, które nie przebywały na terenach endemicznych. **Przypadki zawleczone dotyczą zwierząt, u których zgłaszane były podróże do/z obszarów endemicznych. ***Przypadki bez zgłoszonej historii podróży.

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej udostępniane są w stanie w jakim są dostępne, a Ceva nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, zapewnień lub gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności, jakości, aktualności, terminowości, dostępności, poprawności czy kompletności tych informacji.Nic na niniejszej Stronie internetowej nie stanowi, ani nie ma na celu stanowienia, żadnego rodzaju porady. W przypadku potrzeby uzyskania porady, Użytkownik powinien zwrócić się do odpowiedniego profesjonalisty.Użytkownik korzysta z niniejszej Strony internetowej na swoje wyłączne ryzyko.W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Ceva nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody (między innymi straty lub szkody specjalne, uboczne lub wynikowe) wynikające w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób z korzystania przez Użytkownika z informacji zawartych na niniejszej Stronie internetowej lub opierania się na nich, łącznie ze wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami wynikającymi między innymi, lecz nie wyłącznie, z wszelkich defektów, błędów, niedoskonałości, pomyłek, czy niedokładności związanych z niniejszą Stroną internetową i jej zawartością. Wszystkie materiały publikowane na niniejszej Stronie internetowej sa aktualne na dzień ich publikacji. Ceva nie jest w żaden sposób zobowiązana do aktualizacji infromacji lub materiałów udostępnianych na niniejszej Stronie internetowej. Ceva może zmieniać informacje, materiały i zawartość podstron Strony internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Przepraszamy, ale ta mapa nie jest jeszcze dostępna

Powiadom mnie kiedy wybrana przeze mnie mapa będzie dostępna